Trinn, rekkefølge. Jf. uttrykket i siste instans i betydningen til sist, når alt kommer til alt.

Ordet instans brukes særlig som betegnelse på de forskjellige trinnene i en rettergang, og ofte synonymt med domstol som ledd i en hierarkisk rettsorganisasjon. Avgjørelser av lavere domstol (domstol i lavere instans) kan som oftest ved anke bringes inn for høyere domstol (domstol i høyere instans). I Norge er tingrettene alminnelige domstoler i første instans. Tingrettenes avgjørelser kan ankes til lagmannsrettene, som er annen instans, mens lagmannsrettenes avgjørelser kan ankes til  Høyesterett. Etter Grunnlovens § 88 dømmer Høyesterett i siste instans, men innskrenkninger i adgangen til å få Høyesteretts avgjørelse kan bestemmes ved lov. Således kan Høyesterett ikke overprøve lagmannsrettens avgjørelse av skyldspørsmålet i straffesaker, og når det gjelder sivile saker, foregår det en "siling" i Høyesteretts ankeutvalg, som bare slipper særlig viktige og prinsipielle saker gjennom til behandling i selve Høyesterett. Man kan derfor si at lagmannsretten er siste instans i de fleste sivile saker. 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.