instans - jus

Trinn, rekkefølge. Jf. uttrykket i siste instans i betydningen til sist, når alt kommer til alt.

Faktaboks

Uttale
instˈans
Etymologi
av latin

Ordet instans brukes særlig som betegnelse på de forskjellige trinnene i en rettergang, og ofte synonymt med domstol som ledd i en hierarkisk rettsorganisasjon. Avgjørelser av lavere domstol (domstol i lavere instans) kan som oftest ved anke bringes inn for høyere domstol (domstol i høyere instans). I Norge er tingrettene alminnelige domstoler i første instans. Tingrettenes avgjørelser kan ankes til lagmannsrettene, som er annen instans, mens lagmannsrettenes avgjørelser kan ankes til Høyesterett. Etter Grunnlovens § 88 dømmer Høyesterett i siste instans, men innskrenkninger i adgangen til å få Høyesteretts avgjørelse kan bestemmes ved lov. Således kan Høyesterett ikke overprøve lagmannsrettens avgjørelse av skyldspørsmålet i straffesaker, og når det gjelder sivile saker, foregår det en "siling" i Høyesteretts ankeutvalg, som bare slipper særlig viktige og prinsipielle saker gjennom til behandling i selve Høyesterett. Man kan derfor si at lagmannsretten er siste instans i de fleste sivile saker.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg