Herredsrettsdommer, tidligere betegnelse for dommer ved herredsrett som hadde flere faste dommere, tilsvarte byrettsdommer i byene. Siden 1. januar 2002 ble titlene herredsrettsdommer og byrettsdommer endret til tingrettsdommer. Jf. sorenskriver.