Højesteret, øverste domstol i Danmark, opprettet av Frederik 3 i 1661. Højesteret behandler anker over dommer og kjennelser, som er avsagt av Østre Landsret, Vestre Landsret eller Sø- og Handelsretten samt Grønlands Landsret. Den behandler både sivile saker og straffesaker. Adgangen til å få saker inn for Højesteret er begrenset. Højesteret holder til på Christiansborg slott i København.