Språknormering er fastsetting av normalformer for rettskriving og bøying i eit skriftspråk eller talespråk. Ofte skjer språknormering gjennom rettskrivingsreformar. Ei rettskrivingsreform er ei omfattande rettskrivingsendring i eit skriftspråk, ofte gjennomført av eit offentleg organ eller eit anna organ som har ansvaret for å normere eit skriftspråk. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Språknormering og språkpolitikk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt