Språknormering og språkpolitikk

Språknormering, normering av skriftspråk eller talespråk.. Hele artikkelen