Vogt-komiteen, komité oppnevnt 1964 med professor Hans Vogt som formann for å vurdere språksituasjonen i Norge og foreslå lovregler eller tiltak for å ta vare på og utvikle vår norske språkarv. Komiteens innstilling av 23. mars 1966 behandlet utforsking av norsk språk, språkbruken i statstjenesten, skolen og NRK, normering av stedsnavn og spørsmålet om en egen språklov, som komiteen ikke ble enig om å foreslå. Et sentralt punkt var opprettelsen av et råd for språkvern og språkdyrking til avløsning av Norsk språknemnd, noe som førte til opprettelsen av Norsk språkråd, nå Språkrådet.