Språkrensing, bevegelse for å erstatte lånord i et språk med nye ord laget av hjemlige elementer. Se purisme.