Språknormering, normering av skriftspråk eller talespråk.