Målstrev, språkstrev, arbeid for å fremme et språklig program eller utbre en språkform. Ordet kom opp i Norge i 1850-årene, først brukt om «det dansk-norske målstrev», det vil si Knud Knudsens språkprogram. Omtrent like tidlig brukt om arbeidet med å få Ivar Aasens landsmål akseptert og utbredt. Siden «mål» i norsk språkdebatt er særlig knyttet til landsmål/nynorsk, brukes ordet målstrev nå mest om arbeid til fordel for nynorsk.