Den nordiske språkkonvensjonen, trådte i kraft 1987 og garanterer at statsborgere i de fem nordiske landene skal kunne henvende seg muntlig og skriftlig på sitt eget språk til myndighetene ved besøk i et annet nordisk land. Avtalen gjelder ikke språkene samisk, grønlandsk og færøysk.