Rettskrivingsreformer i norsk

Rettskrivingsreform er ei omfattande rettskrivingsendring i eit skriftspråk, ofte gjennomført av eit offentleg organ eller eit anna organ som har ansvar for å normere eit skriftspråk. Rettskrivingsreformar er relativt vanlege i dei fleste språk. . Hele artikkelen