Hallingby, tettsted i Ringerike kommune, Buskerud, ved E 16, 11 km nord for Hønefoss; 847 innbyggere (2013). Boligområde, noe industri. Hval kirke, en åttekantet trekirke fra 1862.