Svinefoss, foss i Begna, Ringerike kommune, Buskerud, nord for Hønefoss. Fossen har et fall på 8 m og er bygd ut i Begna kraftstasjon (5,6 MW i maskininstallsjon og 35 GWh i midlere årsproduksjon).