Ytre Ådal, tidligere navn på Hval sogn i Ringerike kommune, Buskerud, 164 km2 med 2190 innbyggere (2017). Ytre Ådal utgjorde sørligste del av tidligere Ådal kommune og prestegjeld. Hval kirke ligger i tettstedet Hallingby.