Lunder, sogn i Ringerike kommune, Buskerud, omfatter øvre del av Soknedalen; 315 km2 med 1331 innbyggere (2017).