Haugsbygd, bygd i Ringerike kommune, Buskerud, øst for Hønefoss. Haugsbygd ble hardt rammet under det tyske felttoget 1940. Her stanset norske styrker tyskerne 15. april, men dagen etter satte tyskerne inn panservogner i Klekken-området, og motstanden ble etter dette nedkjempet med store tap på begge sider; alt 133 bygninger ble ødelagt.