Follumfoss, foss i Ådalselv, like nord for Hønefoss, Ringerike kommune, Buskerud; 14 m høy. Er sammen med Hofsfoss utbygd i Hofsfoss kraftverk (28 MW i maskininstallasjon, 135 GWh i midlere årsproduksjon, samlet fall 27 m).