Viulfoss, foss i Randselva, Ringerike kommune i Buskerud. Fallet på 17,3 m er utbygd i Viulfoss kraftstasjon med 13,2 MW i maskininstallasjon og 45 GWh i midlere årsproduksjon. Like ovenfor ligger Askerudfoss.