Tettsted i Ringerike kommune, Buskerud, ved elven Sogna (Sokna), ligger mellom Hønefoss og Krøderen. Stasjon på Bergensbanen. Rv. 7 (Hønefoss–Hallingdal–Bergen) går gjennom Sokna. Stort sagbruk (Moelven Soknabruket AS).