Åsterud, gård i Ringerike kommune, Buskerud, nordvest for Nakkerud ved Tyrifjorden. Ved Åsterud lå tidligere et kobberverk (nedlagt 1716), Erteli nikkelgruber (startet 1846) og Ringerikes Nikkelverk (startet 1849).