Heradsbygda, tettbebyggelse i Ringerike kommune, Buskerud, like nordvest for Hønefoss og del av Hønefoss tettsted. Boligområde.