Tettsted i Ringerike kommune, Buskerud, ved Rv. 35 midtveis mellom Hønefoss og Vikersund på vestsiden av Tyrifjorden. Atskillig industri, bl.a. sagbruk, trevare- og møbelindustri. Stasjon på Randsfjordbanen. Tyristrand kirke er en laftet langkirke i tre fra 1857. Tettstedet var administrasjonssenter i den tidligere Tyristrand kommune.