Hensfossen, foss i Ådalselva, Ringerike kommune, Buskerud; 17,8 m høy, 6 km ovenfor Hønefoss. Tidligere utnyttet av Hen tresliperi og Ådalens tresliperi. Hensfossen er sammen med ovenforliggende Brattlifoss utbygd i Hensfoss kraftverk (16,7 MW i maskininstallasjon og 102 GWh i midlere årsproduksjon, samlet fallhøyde 24 m).