Askerudfoss, foss i Randselva, Ringerike kommune, med fallhøyde 20,6 m. Den ble utbygd i 1946 med maksimal ytelse 13,2 MW og en midlere årsproduksjon på 58 GWh, og er ett av fem vannfall i Randselva mellom Randsfjorden og elvemøtet med Ådalselva (Begna) i Hønefoss. Disse ble bygd ut av treforedlingsindustrien og satt i drift i perioden 1938–1958.