Veme, sogn i Ringerike kommune, Buskerud, ved E 16 rundt 10 km vest for Hønefoss sentrum. Veme stasjon på Bergensbanen opprettet 1910, nedlagt 1970.