Viker, sogn i Ådal, Ringerike kommune, Buskerud, omfatter landet på begge sider av Sperillen; 294 km2. Viker kirke, en trekirke fra 1697, ligger på vestsiden av Sperillen.