Sag og høvleri

Sagbruk er et industrielt anlegg for saging av tømmer til skurlast (planker, bord, lekter med mer). Et moderne sagbruk består vanligvis av tømmersorteringsanlegg, tømmerinntak, barkemaskin som fjerner barken, sagmaskiner som deler opp stokkene (sirkelsager, båndsager, rammesager, redusermaskiner eller kombinasjoner av disse), flishugger for hugging av bakhun til celluloseflis, råsorteringsanlegg, trelasttørker og tørrsorteringsanlegg. Hele artikkelen