Sagbruk er et industrielt anlegg for saging av tømmer til skurlast (planker, bord, lekter med mer). Et moderne sagbruk består vanligvis av tømmersorteringsanlegg, tømmerinntak, barkemaskin som fjerner barken, sagmaskiner som deler opp stokkene (sirkelsager, båndsager, rammesager, redusermaskiner eller kombinasjoner av disse), flishugger for hugging av bakhun til celluloseflis, råsorteringsanlegg, trelasttørker og tørrsorteringsanlegg.Foran og i de forskjellige maskiner er det i dag avanserte måle- og optimeringsutstyr som bidrar til økonomisk best mulig uttak av tømmeret. Hele artikkelen