Trelasthandel, firma som omsetter trelast en gros eller i detalj fra eget lager. Opptrer som mellomledd mellom produsent og forbruker. Bortsett fra mindre servicevirksomhet driver de ikke selv produksjon.