Kløvsag, sag til å skjære trevirke langs fiberretningen. Sagtennene er tverrfilt i motsetning til tenner på kappsag.