Blokningsmaskin, sagbruksmaskin som hugger en eller flere sider av tømmerstokken direkte til celluloseflis, i stedet for å skjære bakhun fra yttersidene med etterfølgende hugging av bakhunen i egen maskin. Blokningsmaskinen er i mange tilfeller sammenbygd med sirkel- eller båndsager, og betegnes da som hhv. redusersirkelsag og reduserbåndsag, se båndsag.