Treforedling

Treforedling er produksjon av tremasse; cellulose, papir, kartong, fiberplater og lignende av trevirke. Produksjonen skjer ved hjelp av prosesser som forandrer trevirket så mye at makrostrukturen ikke lenger kan gjenkjennes, det vil si at treet spaltes helt ned til enkelte fibrer for så å gjenforenes til et materiale som er vesentlig forskjellig fra opprinnelsen. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Treforedling

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 7 kategorier:

  1. Papirindustri
  2. Sag og høvleri
  3. Treforedlingsindustri – bedrifter
  4. Treforedlingsindustri – biografier
  5. Treforedlingsindustri – historie
  6. Trelast og byggevare
  7. Trevirke

Inneholder 8 artikler: