Tømmerforbinder, tapp av tre eller metall (døbling) eller plate med utstikkende tagger (bulldog) som plasseres mellom eller gjennom sammenskrudde trebjelker eller tømmerstokker. Tømmerforbindere hindrer bjelkene i å vri seg i forhold til hverandre. Betegnelsen brukes også om haker som hekter sammen stokker.