Kuving, begrep som betegner det forhold at trelast buer seg i tverretningen av fibrene ved uttørring. For parkett brukes ofte begrepet skåling.