Kuving, begrep som betegner det forhold at trelast buer seg i tverretningen av fibrene ved uttørring. Innen parkettindustrien brukes ofte begrepet skåling.