Fingerskjøt, skjøt som benyttes for trelast. Det freses ut «fingrer» som passer i hverandre i enden av begge virkesstykker, lim påføres, stykkene presses sammen, og limet herdes. Kombinasjonsmaskiner kan utføre alle disse operasjonene samlet, og skjøte trelasten til endeløse lengder som deretter tilkappes. Hensikten med fingerskjøting kan være: 1) å oppnå større lengder enn man får av skurtømmeret, 2) å kappe vekk større virkesfeil eller 3) å kunne utnytte kortere virkesstykker som ellers ville ha blitt avfall. En god fingerskjøt skal gi tilstrekkelig styrke til at den kan brukes som konstruksjonsvirke. Produksjonen for slike formål er under kontroll av Norsk Limtrekontroll, og virket er da påført det registrerte kontrollmerket F.