Knott, eller generatorknott, 5–6 cm lang ved, kløvd slik at det blir omtrent firkantede biter; ble brukt under den annen verdenskrig til drift av forbrenningsmotorer. Veden må være mest mulig fri for tjære (furu ubrukelig), og vanninnholdet må ikke være over 20 %. Best knott gir de harde løvtreslagene, som bøk, lønn, alm, ask, eik, bjørk og svartor. Man regner med at 2,2–2,5 kg tørr knott gir samme energi som en liter bensin.