Universaltanning, (snekkerfag), sagtanning som forener egenskapene hos kappsag og kløvsag og dermed gjør sagen velegnet for både langsgående og tverrgående sagsnitt.