Ribb, de lange strimlene som tas av når trevirke kantes inn for å få rette sider. Nå går dette ved de fleste sagbruk direkte i hogger som omdanner det til celluloseflis. Bare ved mindre sagbruk kan det opptre som biprodukt. Begrepet har i enkelte strøk også vært brukt om lekter.