Bondesag, gammel betegnelse på uprivilegert sagbruk som bare hadde lov å selge på det lokale marked, jfr. sagbruksprivilegier. Bord og planker skulle være uten renskåret kant, se gjennomskur.