Planboks, kasse av støpejern i høvelmaskiner for fabrikkmessig fremstilling av bord og planker. I kassen er det slisser for innsetting av høvelstål. Disse er stillestående og arbeider etter samme prinsipp som en håndhøvel. Materialene presses ned mot planboksen av pressruller, og høvelstålene fjerner lange spon slik at materialoverflaten blir glatt og blank. Planboksen er nå for en stor del gått ut av bruk og erstattet med flerståls kuttere (se høvelmaskin).