Fas, et skrådd hjørne på høvlet trelast, oppstår når en skarp kant blir brukket ved avhøvling. Brukes også som betegnelse for spesielle panelprofiler, f.eks. faspanel.