Avfase, eller avkante, glatte av en fremstående kant (til skråkant), skråhøvle. Se også fas.