Betegnelse i petroleumsteknologien for geologiske og geofysiske undersøkelser, herunder skyting og tolking av seismikk, samt ulike andre undersøkelser (magnetiske, gravimetriske, geokjemiske m.m.), og boring av utforskningsbrønner. Se petroleumsleting.