Felttrykk, trykket (av naturgass) i et petroleumsfelt. Se også formasjonstrykk.