Draupneskifer, organisk rik leirskifer, svartskifer, som er utbredt i Nordvest-Europa. Draupne er viktigste kildebergart for oljen i Nordsjøen. Leirslammet ble avsatt i de dypere deler av Nordsjøhavet i sen-juratiden (160-142 millioner år siden).