Statfjordformasjonen, geologisk formasjon av sand med innslag av kull i Nordlige Nordsjøen. Lagrekken består av fra 170 m til mer enn 250 m tykke alluviale-, sump- og kanalavsetninger fra tidlig juratiden. Statfjordfjormasjonen er en viktig reservoirbergart for olje med typeområde Statfjordfeltet.