Kimmeridge-skifer, bergart fra sen jura, dannet ved herdning av en gytje rik på organisk materiale. Der den er dekket av passende tykke, yngre sedimentære avleiringer, er den blitt en viktig kildebergart for olje og gass i Nordsjøområdet.