Tyngdeanomali, gravitetsanomali, forskjellen mellom den observerte verdi av tyngdekraften ved et punkt på jordoverflaten og den teoretisk beregnede verdi. Måling av tyngdeanomalier inngår i geofysiske undersøkelser, f.eks. som forundersøkelser ved letingen etter petroleum. Negative tyngdeanomalier viser at det må være lette masser (f.eks. tykke sedimentlag) i undergrunnen, mens positive tyngdeanomalier viser at det må være tunge bergarter der (f.eks. gabbro eller peridotitt).