Petroleumsforekomst, ansamling av petroleum i undergrunnen i et avgrenset reservoar med eget trykksystem. Produksjon av petroleum fra en del av forekomsten har virkning for trykket i hele reservoaret.