Huginformasjonen, geologisk lagpakke av sand som ble avsatt i et strandområde i midtre juratiden (callov) i sentrale deler av Nordsjøen. Sandsteinen er reservoarbergart i Sleipnerfeltet, der det produseres tørrgass. Sanden ble avsatt i ulike strandmiljøer som tidevannsbanke, lagune og elveutløp. Huginformasjonen har varierende innslag av marin skifer som tilhører Heatherformasjonen.