Forseglingsbergart, tett bergart som hindrer olje og gass fra å slippe ut fra et reservoar. Ved mange petroleumsforekomster danner leirskifer en tett kappe eller lokk over den porøse eller oppsprukne reservoarbergarten.