Densitetslogg, tetthetslogg, måling av bergartens tetthetsprofil fra bunn til topp i en petroleumsbrønn. Se borehullslogging. Brukes også som navn på instrumenter som brukes til å foreta målingen. En vanlig densitetslogg er basert på måling av mengden gammastråler som blir reflektert tilbake fra berget når det bestråles med en isotop, normalt 137Cs.